• Şikayet olarak en fazla, sebepsiz ki̇lo kaybı, hazımsızlık görülür. Daha nadir olarak kanlı kusma veya siyah renkli dışkılama görülebilir.
  • Kesin tanı yöntemi gastroskopidir.
  • Evre I’de teşhis edilip ameliyat olunduğunda 5 yıllık yaşam şansı iyi ellerde %80-90’lardadır.
  • Erken evre mide kanseri mideni̇n iç zarını geçmemiş kanser tipidir ve en önemlisi endoskopik olarak ameliyata dahi gerek kalmadan tedavi edilebilir.
  • Kanserde önemli olan erken teşhisdir.
  • Şikayetlerinizi ihmal etmeyin.
  • Endoskopi korkulacak bir işlem değildir.
mide-kanseri