• Mide rahatsızlıklarına toplumda oldukça sık rastlanır.
  • Ülser,gastrit,reflü en sık karşılaşılan mide hastalıklarıdır ve tedavileri farklıdır ama bu hastalıklar birbirine benzer olarak midede ekşime,yanma,dolgunluk hissi ve ağrı şikayetleri yapar.
  • Mide rahatsızlıklarında tanı konmadan mide koruyucu ilaç kullanılmamalıdır.
  • Tanıdaki en önemli silahımız gastroskopidir.
  • Gastroskopi ucunda ışıklı kamera bulunan esnek bir cihaz ile yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının incelenmesidir.
  • Mi̇de kanserinin ileri evrede tedavisi çok zordur. Hatta bazen imkansızdır. Ancak evre ı ve ıı’de gastroskopi ile tanı konur ve hasta mide kanseri̇nden tamamen kurtulabilir.
  • 7-8 saatlik açlık sonrası işlem yapılabilir. Ayrıca bir hazırlığa gerek yoktur.
  • Sedasyon dediğimiz hafif bir anestezi ile gastroskopi işlemi yapılır ve hasta işleme dair hiç bir şey duymaz.
  • Kanserden kormayın geç teşhisden korkun.
gastroskopi